Sürdürülebilirlik

Atalarımızın mirası çocuklarımızın emaneti Dünyamız!

Sürdürülebilirlik kavramını nefes aldığımız ve yaşamımızı sürdürdüğümüz Dünyamızın varolan tüm kaynaklarını doğasına zarar vermeden verimli bir şekilde kullanmaya devam etmek bizden sonra da çocuklarımızın ve gelecek diğer nesillerin bu kaynaklara aynı şekilde sahip olmalarını sağlamaya yönelik tüm çalışma ve faaliyetler bütünü olarak tanımlamaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

ÖNCE İNSAN

Model Ambalaş A.Ş. olarak istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın, çalışma alanları içerisinde ve çalışma süreleri boyunca sağlıklarına zarar verebilecek tüm olumsuz şartların ortadan kaldırılmasına yönelik 20.6.2012 tarih ve 6331 sayılı kanun ile yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde
gerekli sistemli ve bilimsel çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği uzmanları denetim ve gözetiminde gerçekleştirmekteyiz.

“Önce insan” prensibimiz ve çalışanlarımıza verdiğimiz önem bakımından iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi amaç edinmiş, aldığımız tedbirler neticesinde üretim güvenliği, verim artışı sağlamakta ve iş kazalarının işyeri güvenliğine vereceği zararları da bertaraf etmekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını firmamızda sadece kanunun getirdiği zorunlulukların yerine getirilmesinin ötesinde işyeri hekimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı, işyeri yöneticileri ve çalışanların işbirliği içinde çalıştığı proaktif bir model benimsenmiştir.

Geri Dönüşüm Yönetimi

FSC® C163167 Politikamız

Model  Ambalaj, FSC® C163167 sertifikasına sahip olduğu süre zarfında, doğrudan veya dolaylı olarak FSC tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almayacağını taahhüt eder:

» Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması,
» Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali,
» Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesi,
» Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya ormancılık dışı arazilere dönüşümü,
» Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması,
» Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklerasyonunda tanımlanan ILO Temel Sözleşmelerinin herhangi birinin ihlali

Tedarikçi Yönetimi

Model Ambalaj A.Ş. olarak Doğamızı korumak, yaşamımızın devamını sağlamak gelecek nesillere kullanılabilir kaynaklar bırakmayı prensip edindik.

Ana faaliyet konumuz olan Kağıt ambalaj ve torba üretimi alanında Üretimimize esas olan tüm ham madde tedarikçilerimizi SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK faaliyetlerimiz kapsamında denetlemekteyiz.

Ürün kabul kriterlerimiz ürünlerimizin Doğaya hızla geri dönüşümlerini etkileyecek içerik ve nitelikte hiçbir hammaddeyi satın almamak ve tedarik etmemek üstüne oluşturulmuştur.

Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerini aksatmamaları ve sürekliliğin korunmasına yönelik yerinde tespit, numune kontrol, laboratuvar çalışmaları ve standartlara uygunlukları oluşturduğumuz ekipler tarafından sıklıkla kontrol edilmektedir.