Üretim Tesisi

Depolama

Ham madde depolama alanımız:

Üretimimize esas hammaddelerin depolandığı alandır.

Ürünlerimiz tamamen doğal bileşenlerden meydana geldiğinden ham maddelerimizin yapısını bozabilecek ısı, ışık, nem gibi etkilere maruz kalmaması için gerekli altyapı sistemleri ile donatılmıştır.

Depolanan hammaddeler ilk giren ilk çıkar prensibi ile üretime yönlendirilmektedir.

Bitmiş ürün depolama alanımız:

Ürün çeşit ve müşteri gruplarına göre sevkiyat öncesi ürünlerin adreslendiği depolama alanıdır. Ürünlerin yapısını bozabilecek ısı, ışık, nem gibi etkilere maruz kalmaması için gerekli altyapı sistemleri ile donatılmıştır.

Üretim sırasında sürekli kontrol edilen ürünlerimiz son depolama alanımızda da istatistiksel kalite kontrol yöntemleri ile uyumlu olacak şekilde müşterilere sevk edilmeden önce çıkış kalite kontrollerine bu bölümde tabi tutulmaktadır.

Depo personellerimiz üretim ve doğal ürün kullanımının hassasiyeti konusunda eğitimlere tabi tutulmakta ve bilgilendirilmektedirler.